Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места 
Бенефициент: Фит Мийл ООД; № договор: BG16RFOP002-2.073-21965-C01
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.01.2021г.
Край: 18.04.2021г.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ФИТ МИЙЛ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 9 026.47 лв.

Начало: 22.01.2021г.
Край: 22.04.2021г.

Проект и главна цел: „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002 -2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ФИТ МИЙЛ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 5 008,41 лв.

Начало: 30.03.2021г.
Край: 30.06.2021г.

На 30.03.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ФИТ МИЙЛ ООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.097-0763, по Процедура BG16RFOP002-2.097-„Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Общата стойност на финансирането е 5 008,41 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Продължителност на изпълнението: 3 месеца. Общата цел на заявлението/проекта е насочена към осигуряване на Подкрепа чрез оборотен капитал за ФИТ МИЙЛ ООД, за справяне с последиците от от временните противоепидемични мерки.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ФИТ МИЙЛ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3 647,24 лв.

Начало: 26.07.2021г.
Край: 26.10.2021г.