Наша основната цел е да предлагаме храна с високо качество, която удовлетворява нуждите и изискванията на клиентите ни.

Предлаганата от нас храна се приготвя в кухни, които съответстват на европейските стандарти за предлагане на услугата „комплексно хранене“ и които притежават следните актуални и до момента сертификати за контрол над качеството:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

ISO 22000:2005