Category Archives: Uncategorized

  Проект и главна цел: „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002 -2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“   Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ФИТ МИЙЛ ООД Общата стойност на заявлението за подкрепа: 5 008,41 лв. Начало: 30.03.2021г. Край: 30.06.2021г.   На 30.03.2021 г. […]