НАПРАВИ СИ МЕНЮ

Попълнете данните за вашето меню по избор


Ястия за деня


Дата, на която ще бъде извършена доставката.
Напишете точния и пълен адрес за доставка. Доставката се начислява автоматично към поръчката в зависимост от избраният квартал за доставяне.
Моля, посочете диапазон за доставката (например 9.00 AM – 10.00 AM, в който ще ви е удобно да приемате храната си).
от
до
За да е по-коректна и по-точна доставката, молим да ни дадете допълнителни насоки (свободно ли е паркирането пред сградата, свободен ли е достъпа до сградата и други).

Изберете предпочитаните от вас ястия и ги добавете към менюто само с един клик


Зареждане...
Белтъци:
0 гр.
Мазнини:
0 гр.
Въглехидрати:
0 гр.
Калории:
0 ккал.
Общо:
0.00 лв.
Доставка:
0.00 лв.
Остъпка:
-0.00 лв.
Крайна сума:
0.00 лв.
Добави нов ден
Общо:
0.00 лв.
Доставка:
0.00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв.
Дължима сума:
0.00 лв.
поръчай за над 5 дни и вземи своята отстъпка от - 5%