КОНТАКТИ

Работно време:

от Понеделник до Петък от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Поръчки с доставка на следващ ден се приемат до 14.00 ч. на предходния ден

Поръчки с доставка в Понеделник ден се приемат до 14.00 ч. в Петък

Поръчки, с доставка в различен от следващия ден се приемат до 14.00 ч. в Петък

Заявените поръчки за събота се доставят в Петък 

ПОРЪЧКИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКИ:

моб. 0879 565056 | orders@fitmeal.bg | www.fitmeal.bg   

ОСНОВАТЕЛ И БРАНД МЕНИДЖЪР:

моб. 0879 564056 | r.dobreva@fitmeal.bg | www.fitmeal.bg